Decyzje

Posiadamy następujące decyzje w zakresie gospodarki odpadami:

 

1. Decyzja Starosty Płockiego (ŚR-II.6233.2.2014) - zezwolenie na zbieranie odpadów,

2. Decyzja Starosty Płockiego (ŚR-II.6233.56.2013) - zezwolenie na transport odpadów,

3. Wpis do Bazy danych odpadowych (BDO) - numer rejestrowy 000108156. 

 

Powyższe decyzje udostępniamy na wniosek zainteresowanych podmiotów.